B.U.J.

 • - Kas ir nepieciešams, lai uzsāktu likmes?
  +

  Lai uzsāktu likmes, jāveic dažas darbības:

  1. Reģistrējies mūsu mājas lapā.
  2. Apstiprini savu tālruņa numuru.
  3. Papildini virtuālo maku ar 25.00 EUR. Šī ir izsoles dalības maksa, kuru uzvaras gadījumā varēsi izmantot, lai apmaksātu “veiksmes maksu”.
  4. Izvēliet tīkamāko automašīnu un veic likmi.
  5. Veic visaugstāko likmi un laimē izsolē.

 • - Kas ir rezerves summa?
  +

  Ievietojot transportlīdzekļa sludinājumu, katrs pārdevējs var noteikt minimālo summu, par kuru vēlas pārdot savu transportlīdzekli. Ja izsoles laimētājs nav sasniedzis minimālo rezerves summu, pārdevējam ir tiesības transportlīdzekli nepārdot.
  Ja esat sasnieguši rezerves summu, izsole tiek uzsaktīta par pabeigtu, un starp izsoles laimētāju un pārdevēju tiek noslēgts darījums.

 • - Vai pārdevējam ir pienākums pārdot transportlīdzekli, ja nav sasniegta rezerves summa?
  +

  Vai pārdevējam ir pienākums pārdot transportlīdzekli, ja nav sasniegta rezerves summa?

 • - Kas notiek, ja izsoles beigās nav sasniegta rezerves summa?
  +

  Ja izsoles noslēgumā kļūst zināms, ka izsoles laimētāja likme ir mazāka par pārdevēja noteikto rezerves summu, laimētājam ir iespēja atstāt savu likmi nemainīgu, nedaudz palielināt likmes summu vai piekrist rezerves summai. Ja laimētājs ir atstājis savu likmi, vai to palielinot nav sasniedzis rezerves summu, pārdevējam ir tiesības pieņemt lēmumu par transportlīdzekļi pārdošanu.

 • - Kā notiek pirkšanas - pārdošanas process?
  +

  Izsoles laimētājs apņemās 7 darba dienu laikā noslēgt ar transportlīdzekļa pārdevēju līgumu par transportlīdzekļa pārdošanu, kā ar apmaksāt savu izsolē apstiprināto cenu, pārskaitot visu summu uz pārdevēja norādīto bankas kontu, vai norēkinoties skaidrā naudā. Izsoles laimētājs apņemās veikt maksājumu noteiktajā termiņā, kā arī savlaikus paņemt nopirkto transportlīdzekli.

 • - Vai transportlīdzekli ir iespējams pārdot caur citām sludinājumu platformām?
  +

  Izsoles laikā pārdevējam nav tiesību pārdot transportlīdzekli citās sludinājumu platformas. Ja izsoles noslēgumā kļūst zināms, ka transportlīdzeklis jau ir pārdots, pārdevējam ir pienākums samaksāt izsoles rīkotājam soda naudu 100 EUR apmērā, pārskaitot šo summu uz izsoles rīkotāja norēķinu kontu, maksājuma mērķī norādot transportlīdzekļa identifikacijas numuru (izsoles identifikācijas numuru).

 • - Kā rīkoties, ja ierodoties pēc izsoles transportlīdzekļa, tiek atklāts, ka transportlīdzeklim ir slēpti defekti?
  +

  Ja transportlīdzeklis neatbilst izsoles aprakstam, vai pircējs par būtiskiem transportlīdzekļa slēptajiem defektiem uzzina tikai pēc transportlīdzekļa apskates dzīvē, pircējam ir tiesības atteikties no transportlīdzekļa iegādes. Šajā gadījumā nauda tiks atgriesta uz Pircēja virtuālo maku.
  Pircējs apņemas ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā no faktiskās defektu konstatēšanas dienas informēt izsoles rīkotāju, rakstot e-pastu uz [email protected]. Vēstulē jāpievieno konstatēto defektu pierādījumi un jāpieprasa naudas atgriešana. Ja pircēja pieprasījums ir pamatots, nauda tiks atgriezta uz virtuālo maku 7 kalendāro dienu laika no pieprasījuma datuma.
  Gadījumā, ja transportlīdzeklim netiek konstatēti slēpti defekti, pircēja pienākums ir iegādāties izsoles objektu. Pārkāpjot šo nosacījumu, pircējam ir pienākums samaksāt izsoles rīkotājam sodu naudu “veiksmes maksas” apmērā.

 • - Kādas ir izsoles izmaksas?
  +

  Pārdevējam nav nekadu izmaksu par izlozēm. Pārdevējs var publicēt izsoli pilnīgi bezmaksas. Lai piedalītos izlozē, pircējam ir jāiemaksā vienreizēja reģistrācijas maksa, kuru vēlāk var izmantot “veiksmes maksas” apmaksai. “Veiksmes maksa” tiek piemērota izsoles laimējuma gadījumā. Tās apmērs tiek noteikts, ņemot vērā laimētās izsoles vertību:

  Transportlīdzekļa pārdošanas cena(€) Maksa par (aprēķināta procentos no transportlīdzekļa pārdošanas cenas)
  0 – 1200 6%
  1201 – 2800 5.5%
  2801 – 5900 4.5%
  5901 - 14500 3.5%
  >14501 2%

   

 • - Kas ir automātiskā likme?
  +

  Ja esat nolēmis, kāda ir maksimālā cena, kuru esat gatavs maksāt par izvēlēto transportlīdzekli, jūs varat izmantot automātisko likmi. Sistēma automātiski paaugstinas cenu, ja cits lietotājs būs veicis augstāku likmi, līdz tiks sasniegta Jūsu norādītā maksimālā cena. Šādi, jums nav jāseko līdzi likmēm un pastāvīgi jāpiedalās izsolē. Par sasniegto limitu jūs tiksiet informēti elektoniski.

 • - Vai ir sākotnējā (minimālā) cena?
  +

  Nē, sākotnējās (minimālās) cenas nav.

 • - Vai man ir jāiesniedz detalizēts transportlīdzekļa apraksts?
  +

  Ņemot vērā, ka izsoles mērķis ir pārdot transporlīdzekli bez zvaniem un vizuālās pārbaudes, ļoti svarīgi, lai izsolāmā transportlīdzekļa apraksts būtu pēc iespējas detalizētāks, norādot visus defektus. Jo detalizētāks būs transportlīdzekļa apraksts un fotogrāfijas, jo lielāka iespēja gūt panākumus izsolē.

 • - Vai ir nepieciešama transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība?
  +

  Pārdevējs garantē, ka izlozei pievienotajam transportlīdzeklim ir pieejami visi reģistrācijai nepieciešamie dokumenti.

 • - Kad notiek izsoles?
  +

  Izsoles tiek veiktas visās nedēļas dienās. Izsoles rezultāti tiek apstrādāti tikai darba dienās 9:00-17:00.

 • - Vai var būt piemērotas soda naudas?
  +

  Mēs vēlamies, lai nevienam netiktu piemērotas soda naudas, tāpēc sagaidām godīgu attieksmi gan no pārdevējiem, gan no pircējiem. Gadījumos, kad kāda no pusēm neievēro noteikumus, tiek piemēroti sekojošie sodi:

  Pārdevējam:
  Pārdevējam ir pienākums apmaksāt 100 EUR soda naudu gadījumos:
  - pārdevējs izsolāmo transportlīdzekli ir pārdevis kādā no citām sludinājumu platformām;
  - pārdevējs nav noslēdzis pārdošanas līgumu 7 kalendaro dienu laikā, vai nav nodevis transportlīdzekli pircējam pēc maksājuma saņemšanas.

  Pircējam:
  - Pircējam, kurš 7 kalendāro dienu laikā nav iegādājies izsolē laimēto transportlīdzekli, ir pienākums apmaksāt 25 EUR soda naudu par katru nokavēto dienu, līdz pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanai.
  - Pircējam, kurš atsakās iegādāties izlozē laimēto transporlīdzekli, nenorādot pamatotu iemeslu (piemēram, atklāti slēpti defekti, u.c.), ir pienākums apmaksāt izsoles rīkotājam soda naudu “veiksmes maksas” apmērā.