• - Kas ir nepieciešams, lai sāktu likt likmes?
  +

  Lai sāktu likt likmes, jāveic dažas vienkāršas darbības: 


  1. Reģistrējieties mūsu interneta vietnē. 
  2. Apstipriniet savu tālruņa numuru.
  3. Papildiniet savu virtuālo maku ar 25 eiro. Šī ir izsoles dalības maksa, kuru uzvaras gadījumā var izmantot, lai samaksātu “veiksmes maksu”.
  4. Izvēlieties vēlamo automašīnu un veiciet likmes.
  5. Lieciet visaugstāko likmi un uzvariet izsolē.

 • - Kas ir rezerves summa?
  +

  Katrs pārdevējs, ievietojot sludinājumu par transportlīdzekli, var noteikt minimālo summu par automašīnas pārdošanu. 
Ja izsoles uzvarētājs nesasniedz minimālo summu, pārdevējam ir tiesības automašīnu nepārdot. 
  Ja pretendents sasniedz rezerves summu, izsole tiek uzskatīta par uzvarētu, un darījums tiek noslēgts.

 • - Vai man ir pienākums pārdot, ja ir nosolīta zemāka summa?
  +

  Nē, pārdevējam ir tiesības nepārdot automašīnu, ja nosolītā summa ir mazāka par viņa noteikto rezervi.

 • - Kas man jādara izsoles beigās, ja mana likme bijusi mazāka par rezerves summu?
  +

  Ja izsoles beigās kļūst zināms, ka izsoles uzvarētāja likme ir mazāka par pārdevēja noteikto rezerves summu, jums ir iespēja atstāt savu likmi nemainīgu, nedaudz palielināt summu vai piekrist rezerves summas apmēram. Atstājot iepriekšējo likmi vai to palielinot, bet nesasniedzot rezerves summu, pārdevējam ir tiesības pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa pārdošanu.

 • - Kā tālāk notiek pirkšanas un pārdošanas process?
  +

  Izsolē uzvarējušais pircējs apņemas 7 kalendāro dienu laikā noslēgt ar transportlīdzekļa pārdevēju līgumu par transportlīdzekļa pārdošanu, kā arī samaksāt savu piedāvāto un izsolē apstiprināto cenu par transportlīdzekli, pārskaitot naudas līdzekļus uz pārdevēja norādīto bankas kontu vai norēķinoties skaidrā naudā noteiktajā termiņā, kā arī savlaikus paņemt transportlīdzekli.
   

 • - Vai automašīnu ir iespējams pārdot pa citiem kanāliem (autoplius, autogidas u. c.)?
  +

  Izsoles laikā pārdevējam nav tiesību pārdot automašīnu. Ja Izsoles beigās kļūst zināms, ka transportlīdzeklis jau ir pārdots, pārdevējam ir pienākums samaksāt izsoles rīkotājam soda naudu 100 eiro apmērā, pārskaitot uz norēķinu kontu, norādot transportlīdzekļa identifikācijas numuru (izsoles identifikācijas numurs).

 • - Kā rīkoties, ja, ierodoties iegādāties automašīnu, tiek atklāts, ka automašīnai ir slēpti defekti?
  +

  Ja transportlīdzeklis neatbilst mājaslapā esošajam aprakstam vai pircējs par būtiskiem transportlīdzekļa slēptiem defektiem uzzinājis tikai pēc transportlīdzekļa apskates dzīvē, pircējs var atteikties no transportlīdzekļa iegādes. Šajā gadījumā nauda ir jāatgriež pircēja uz virtuālo maku. Pircējs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā no faktiskās defektu konstatēšanas dienas, paziņot par konstatētajiem defektiem, nosūtot ziņu uz e-pasta adresi: [email protected] . Ziņojumam jāpievieno pierādījumi par defektiem vai jānorāda, ka to nevar izdarīt, un jāpieprasa veiksmes nodevas atmaksa. Pircēja pamatota pieprasījuma gadījumā nauda tiks atgriezta viņa virtuālajā makā 7 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma datuma. Gadījumā, ja transportlīdzeklim netiek konstatēti slēpti defekti, pircēja pienākums ir transportlīdzekli iegādāties. Šī pienākuma pārkāpšanas gadījumā pircējam jāsamaksā izsoles rīkotājam līgumsods veiksmes nodevas apmērā.

 • - Kādas maksas tiek iekasētas par izsoli?
  +

  Pārdevējam nav jāmaksā izsoles maksa. Pārdevējs var publicēt izsoli pilnīgi bez maksas. Lai piedalītos izsolēs, pircējam ir jāiemaksā vienreizēja reģistrācijas maksa, kuru vēlāk var izmantot veiksmes maksas samaksai. Veiksmes maksa ir izsoles uzvaras gadījumā piemērojamā maksa, kuras apmēru nosaka, ņemot vērā uzvarētās izsoles vērtību:

  Transportlīdzekļa pārdošanas cena(€) Maksa par (aprēķināta procentos no transportlīdzekļa pārdošanas cenas)
  0 – 1200 6%
  1201 – 2800 5.5%
  2801 – 5900 4.5%
  5901 - 14500 3.5%
  14501 2%

   

 • - Kas ir automātiskā likme?
  +

  Ja esat iestatījis maksimālo cenu, kuru esat gatavs maksāt par izvēlēto automašīnu, jūs varat izmantot automātisko cenu solīšanu. Sistēma automātiski paaugstinās cenu, ja tiks veiktas likmes, kas pārsniedz jūsu summu, līdz tiks sasniegta jūsu iestatītā summa. Tādējādi jums nav jāseko līdzi likmēm un aktīvi jāpiedalās izsolē. Par sasniegto limitu jūs tiksiet informēts pa e-pastu.

 • - Cik reizes es var piedalīties izsolē ar vienu un to pašu automašīnu? Pēc cik ilga laika to var atkārtot?
  +

  Izsolē ar vienu un to pašu automašīnu var piedalīties līdz 3 reizēm. Jaunu izsoli var izsludināt pēc 3 darba dienām pēc pēdējās izsoles beigām.

 • - Vai ir sākotnējā (sākuma) cena?
  +

  Nē, sākotnējās (sākuma) cenas nav.

 • - Vai man ir jāsniedz detalizēts automašīnas apraksts?
  +

  Ņemot vērā, ka izsoles mērķis ir pārdot transportlīdzekli bez jelkādiem zvaniem un vizuālas pārbaudes, ļoti svarīgi, lai izsolāmā transportlīdzekļa apraksts būtu pēc iespējas detalizētāks, norādot visus defektus un neko Jo detalizētāks ir apraksts un fotogrāfijas, jo vairāk iespēju gūt panākumus izsolē.

 • - Vai ir nepieciešama reģistrācijas apliecība?
  +

  Pārdevējs garantē, ka viņa pārdošanai piedāvātajam transportlīdzeklim ir pievienoti visi reģistrācijai Lietuvas Republikā nepieciešamie dokumenti.
   

 • - Kad norit izsoles? (darba dienās)
  +

  Izsoles notiek visās nedēļas dienās, bet tiek apstiprinātas tikai darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

 • - Vai tiek piemēroti sodi?
  +

  Mēs cenšamies panākt, lai nevienam nebūtu jāmaksā soda naudas, tāpēc sagaidām godīgumu gan no pārdevējiem, gan no pircējiem. 
Ja gadījumā notiek tā, ka kāda no pusēm neievēro noteikumus, tiek piemēroti šādi sodi:
 

  Pārdevējiem: 

  Pārdevējam ir pienākums samaksāt naudas sodu 100 eiro apmērā par noteikumu pārkāpšanu, ja kļuvis zināms, ka: - pārdevējs transportlīdzekli pārdevis pa citiem kanāliem; 
  - nav noslēdzis pārdošanas līgumu 7 kalendāro dienu laikā vai nav nodevis pircējam transportlīdzekli pēc maksājuma saņemšanas.

  Pircējiem: 

  Pircējam, kurš 7 kalendāro dienu laikā nav iegādājies izsolē laimēto transportlīdzekli, ir pienākums samaksāt soda naudu 25 eiro vienu dienu pirms pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas. Ja pircējs atsakās iegādāties transportlīdzekli, nenorādot pamatotu iemeslu (piemēram, sakarā ar atklātajiem automašīnas defektiem u.c.), viņam ir pienākums samaksāt izsoles rīkotājam naudas sodu veiksmes nodevas apmērā.